Άρθρα

“Think before you speak. Read before you think.”
Fran Lebowitz

General Data Protection Regulation (GDPR) – Τι είναι;

γράφει o Δ.Βαλιώτης – Web Designer & Web Developer

Εσείς είστε GDPR ready;

Ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR), ο οποίος ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018, δημιουργεί συνεπείς κανόνες προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρείες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, ανεξάρτητα από το πού εδρεύει η εταιρεία. 

Η επεξεργασία ορίζεται ευρέως και αναφέρεται σε οτιδήποτε σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μια εταιρεία χειρίζεται και διαχειρίζεται δεδομένα, όπως τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και καταστροφή δεδομένων.

Πολλές από τις αρχές του παρόντος κανονισμού βασίζονται στους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων της ΕΕ, ωστόσο το GDPR έχει ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Η μη συμμόρφωση με το GDPR μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα – έως και τέσσερα τοις εκατό των συνολικών ετήσιων εσόδων για ορισμένες παραβιάσεις.

Σύμφωνα με το νέο νόμο της Ε.Ε. οι ιστοσελίδες και τα E-shop θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

  • Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα ο χρήστης/επισκέπτης, θα πρέπει να ενημερώνεται με σαφήνεια για τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων και να δίνει τη συγκατάθεσή του.
  • Η ιστοσελίδα θα πρέπει να έχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο την “Πολιτική Απορρήτου”, που θα εξηγεί αναλυτικά όλους τους όρους που δύναται να αποδεχτεί ο χρήστης.
  • Ο επισκέπτης πρέπει να ενημερώνεται πως έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών του δεδομένων.
  • Ο επισκέπτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί, να διαγράψει τα προσωπικά του δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο.
  • Ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει περάσει το έτος ενηλικίωσης, διαφορετικά θα πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση των γονέων του προκειμένου να είναι σε θέση να αποδεχτεί τους όρους.
  • Ο επισκέπτης θα πρέπει να ενημερώνεται και να συμφωνεί για την χρήση όλων των Cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
  • Θα πρέπει να δίνεται επιπλέον συγκατάθεση για χρήση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
  • Ο επισκέπτης θα πρέπει να ενημερώνεται και να αποδέχεται τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων από τρίτους και σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα ή τα συμφέροντά του.

Δεν είστε GDPR ready, αφήστε το σε εμάς.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, 54641

Web: www.vdesigns.gr