Άρθρα

“Think before you speak. Read before you think.”
Fran Lebowitz

Απαραίτητη η χρήση SSL στις ιστοσελίδες

Τί είναι όμως το SSL;

Το SSL (Secure Sockets Layer) πρόκειται για ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που εγγυάται την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ ενός web browser και του server. Στοχεύει στην παροχή ιδιωτικότητας και ακεραιότητας των δεδομένων μεταξύ των δύο επικοινωνούντων μερών. Αυτό συμβαίνει λόγω της συμμετρικής κρυπτογράφησης που πραγματοποιείται στα δεδομένα που μεταδίδονται.

Γιατί είναι επιτακτική η χρήση του

Είναι απαραίτητο να υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. ‘Όχι μόνο για την εμπιστοσύνη που θα συνεχίσουν να  δείχνουν οι επισκέπτες σε αυτήν, αλλά και γιατί η χρήση του πλέον απαιτείται από την Google και τους υπόλοιπους browsers.

Οι ιστοσελίδες που δεν  χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση χαρακτηρίζονται πλέον  και εμφανίζονται ως μη ασφαλείς (not secure) στην έκδοση του Chrome 68, που βγήκε πριν μερικές ημέρες. Λογικό, αφού τα ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα μιας ιστοσελίδας  χωρίς SSL είναι ευάλωτα στις επιθέσεις (π.χ. usernames, passwords, αριθμοί πιστωτικών καρτών κτλ..). Στο εικονίδιο λοιπόν του λουκέτου πάνω αριστερά θα εμφανίζεται ένα κόκκινο Χ από εδώ και στο εξής, προειδοποιώντας για την ανεπάρκεια της ασφάλειας στο site.

Η μη χρήση του πρωτοκόλλου SSL δεν επηρεάζει όμως μόνο την εμπιστοσύνη των επισκεπτών και χρηστών του site. Η ασφάλεια ενός site αποτελεί κριτήριο για την κατάταξη του από την Google, επομένως θα επηρεαστεί και σε αυτό τον τομέα.

Έτσι, και για την ασφάλεια των δεδομένων του site αλλά και για την καλύτερη κατάταξη του ίδιου του site από την Google-σε αντίθεση με όσα δεν διαθέτουν

πρωτόκολλο ασφαλείας, η χρήση του SSL είναι απαραίτητη.

Είδη SSL

Domain Validation:  Βασικό επίπεδο πιστοποίησης. Χρειάζεται μόνο η πιστοποίηση του domain name στο οποίο θα εγκατασταθεί ώστε να εκδοθεί. Άμεση ενεργοποίηση (αποστέλλεται mail έγκρισης από την αρχή έκδοσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ονόματος της ιστοσελίδας). Συνιστάται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που χρειάζονται άμεσα ένα SSL πρωτόκολλο.

Organization Validation:  Πιστοποιούνται επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρηση ή τον οργανισμό που έχει αιτηθεί το SSL (όπως επωνυμία, χώρα, νομός και πόλη που εδρεύει) εκτός από το domain name. Απαιτείται αναζήτηση από την αρχή έκδοσης  του πιστοποιητικού για την εγκυρότητα και επιβεβαίωση των στοιχείων. Αν δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση, απαιτείται η καταβολή των αντίστοιχων εγγράφων.  Συνιστάται σε επιχειρήσεις που θέλουν να παρέχουν εκτός από ασφάλεια δεδομένων και πιστοποίηση για τα εταιρικά τους στοιχεία.

Extended Validation:  Συνοδεύονται από αυστηρή διαδικασία ελέγχων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από το Certification Authority Browser Forum και αποτελείται από 7 επίπεδα. Συνιστάται σε επιχειρήσεις που θέλουν  να δείξουν ότι έχουν περάσει από τον αυστηρότερο έλεγχο αξιολόγησης.

Όποιο SSL και αν επιλεγεί, η χρήση του είναι απαραίτητη και επιτακτική!

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θεσσαλονίκη,
Ελλάδα, 54641

Web: www.vdesigns.gr